Loading...
  info@dimera.lt  +370 37 324432
Įmonių registravimas

Įmonių registravimas

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:
Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
Mažąsias bendrijas;
Akcines bendroves (AB);
Viešąsias įstaigas (VšĮ);
Individualias įmones (IĮ);
Tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB);
Komandines ūkines bendrijas (KŪB);
Asociacijas;
Paramos ir labdaros fondus;
Juridinių asmenų filialus ir atstovybes.
 
Perregistruojame ar reorganizuojame esamas įmones, konsultuojame įvairiais įmonių kūrimo klausimais.